E-mail: iroda@nagylajos-szhely.edu.hu

Tel: +36 94 505 476

Iskolánkban 4 osztályt indítunk, a következő képzési formákkal:

  • 0001 emelt szintű angol nyelvi képzés  (A osztály)       

Ebben az osztályban 2 csoportban, heti minimum 5 órában tanítjuk az angol nyelvet. A csoportokat a tanulók tudásszintje alapján alakítjuk ki. Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik általános iskolában nem vagy alacsony óraszámban tanulták az angol nyelvet.

  • 0002 emelt szintű matematika képzés  (C osztály)

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni a matematikával, illetve továbbtanulási szándékuk ennek az iránynak felel meg. Ebben a formában a matematikát a 9. és 10. évfolyamon 5 – 5 órában, a 11. és 12. évfolyamon pedig – a tanuló választásától függően – 5, illetve 7 órában tanítjuk.

  • 0003 emelt szintű komplex természettudományos képzés  (T osztály)

Ebben a csoportban a tanulók 9. és 10. évfolyamon a biológiát és a kémiát, 11. és 12. évfolyamon pedig a biológiát és – a tanuló választásától függően – a kémiát vagy a fizikát tanulják magasabb óraszámban

  • 0004 általános tantervű képzés   (B osztály)

Ezt az osztályt azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek a továbbtanulási tervei még nem alakultak ki. Ebben az osztályban 9. és 10. évfolyamon minden tantárgyat alapóraszámban tanulnak a tanulók, 11. évfolyamtól pedig nekik is lehetőségük van emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő órákra járni, és ott megszerezni azt a többlettudást, ami a továbbtanuláshoz szükséges.

  • 0005 köznevelési típusú sportiskolai képzés  (T osztály)

Gimnáziumunknak ebbe a csoportjába azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a tanulás mellett már eddig is jó sporteredményeket értek el egyesületi vagy diákolimpiai szinten, és magas szintű tanulmányi munkájuk mellett kiemelkedő sporttevékenységet is szeretnének folytatni. A felvételt nyert tanulóknak – és szüleiknek – vállalniuk kell, hogy folytatják az egyesületben való rendszeres edzést és versenyzést.

A csoport tanulóinak heti két alkalommal két órában délelőtt is biztosítjuk az edzésidőt. Lehetővé tesszük számukra a versenyeken, edzőtáborokban való részvételt, hosszabb hiányzás után felzárkóztató foglalkozásokkal is segítjük hiányzásaik pótlását. Tanórai keretek között sajátíthatnak el sportspecifikus ismereteket (pl. sporttörténet, sportpszichológia, sportági ismeretek).

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően a matematikát, a digitális kultúrát és a testnevelést minden osztályban csoportbontásban tanítjuk.

Minden képzési formában 2 idegen nyelvet tanítunk, ugyancsak csoportbontásban. Az első nyelv angol vagy német lehet, második idegen nyelvként angol, német és – megfelelő számú jelentkezés esetén – francia, olasz és orosz nyelv választható. A nyelvi csoportokat úgy alakítjuk ki, hogy – lehetőség szerint – mindenki azon a szinten folytathassa a nyelvtanulást, amelyet általános iskolában elért, ennek érdekében a már tanult idegen nyelvekből – a felvett tanulókkal – szintfelmérőt íratunk.

Támogasson minket!

Azon kedves támogatóink, akik szeretnék adójuk egy százalékával támogatni iskolánkat, az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot ide kattintva tölthetik le.

Közelgő események

Nem találtunk eseményt!

KRÉTA

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendeszer működéséről, használatáról ide kattintva tudhat meg többet.