E-mail: iroda@nagylajos-szhely.edu.hu

Tel: +36 94 505 476

Javítóvizsgák

A javítóvizsgák időpontja levelező tagozaton: 2024. 08. 26-27.
A vizsgákra 2024. 08. 22-én 8:00 és 14: 00 óra között kell bejelentkezni az iskola titkárságán.

Bemutatkozás

 • Szeretné bővíteni általános műveltségét?
 • Jobb munkahelyet szeretne magának?
 • A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után érettségi vizsgát szeretne tenni?
 • Úgy érzi, eljött az ideje, hogy valamikor megszakított tanulmányait végre befejezze?
 • Olyan képzésre jelentkezne, amelynek feltétele az érettségi bizonyítvány megléte?
 • Főiskolán, egyetemen szeretne továbbtanulni?

Jelentkezzen a Nagy Lajos Gimnázium levelező tagozatára!

Az érettségi bizonyítványt megszerezve, nyelvtudással, informatikai ismeretekkel felvértezve, kulcskompetenciák birtokában új lehetőségek nyílnak meg az Ön számára a munkaerőpiacon.

A Nagy Lajos Gimnáziumban 1948 óta működik felnőttoktatás. Sok tapasztalattal, hosszú évek során kialakult módszerekkel rendelkező, szakmailag és módszertanilag jól felkészült, igényes, emberséges tantestületünk több száz felnőtt tanulót segített már abban, hogy érettségi bizonyítvány szerezzen.

Levelező tagozatunk célja, hogy

 • olyan alapműveltséget biztosítsunk, amely lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, továbbtanulást,
 • lehetőséget adjunk a munka melletti tanuláshoz,
 • a nappali rendszerű oktatásból kisodródott fiatal felnőttek számára megadjuk a felzárkózás lehetőségét.

A felvételi feltételei

A levelező tagozatra bárki beiratkozhat, aki elvégezte az általános iskolát és betöltötte a 16. életévét. Felső korhatár nincs. A képzési idő a jelentkező előképzettségétől függően változik.

 • 4 év a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára
 • 3, 2 esetleg 1 év, ha a jelentkező már sikeresen elvégzett, befejezett középiskolai osztály(ok)kal rendelkezik. A tanulók más iskolában szerzett eredményeit elfogadjuk, így lehetőség van 10., 11. vagy 12. évfolyamon is bekapcsolódni a levelező tagozat munkájába. Csak a legszükségesebb esetben írunk elő különbözeti vizsgákat. Próbáljuk személyre szabottan kijelölni az optimális belépési szintet. Fontosnak tartjuk, hogy minden hozzánk forduló felnőttnek megadjuk a lehetőséget a tanulásra Minden jelentkezőt segítünk abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül érettségi bizonyítványt szerezhessen.

A levelező tagozat oktatási rendje

A képzés helyi tantervét a gimnáziumi oktatás kerettanterve alapján készítettük el.

Heti két alkalommal van tanítás, a keddi és csütörtöki napokon délután 14:30 órától 18:10, ill. 18:55 óráig. A tanév órarendjét augusztus végén közzétesszük. A tanórákon, beszámolókon való megjelenés kötelező. A hiányzásokról orvosi vagy munkahelyi igazolást tudunk elfogadni. Természetesen figyelembe vesszük tanulóink munkahelyi elfoglaltságát. Félévenként összesítjük az igazolatlan mulasztásokat, és annak, akinek húsz tanóránál több igazolatlan mulasztása van, megszüntetjük a tanulói jogviszonyát.

A tanulók munkáját félévi beszámolókon és év végi vizsgán értékeljük. A beszámolók és vizsgák írásbeli és/vagy szóbeli vizsgarészből állnak, tantárgyanként különböző módon. A vizsgák pontos leírását, tananyagát, témaköreit, az értékelés módját az iskola honlapján megtalálják. Néhány tantárgyból lehetőség van évközi dolgozatokkal vagy beadandó házi dolgozattal jegyet szerezni.

A beszámolók és vizsgák pontos idejét minden tanév első hetében meghatározzuk és közzétesszük.

A tanév levelező tagozaton is szeptember elsején kezdődik. A tanulók jelentkezését legkésőbb az első tanítási hét végéig fogadjuk.

A tanulók értékelése

A levelező tagozat tanulói félévkor beszámolókon, a tanév végén vizsgákon adnak számot tudásukról.

kötelező érettségi tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) minden tanulónak félévkor beszámolón, év végén vizsgán kell részt vennie. A beszámoló és vizsga matematikából írásbeli, a többi tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Matematika tantárgyból a tanév végén akkor kerülhet sor szóbeli vizsgára, ha a tanuló írásbeli teljesítménye nem érte el a 25%-ot, de meghaladta a 12%-ot.

nem kötelező (választható) érettségi tantárgyakból (biológia, fizika, földrajz, kémia, művészetek, informatika, etika, állampolgári ismeretek, természettudomány, digitális kultúra, mozgókép és médiaismeret) a tanulók évközi érdemjegyeik alapján kaphatnak osztályzatot a félév és tanév végén. Az évközi érdemjegyek szerzésének lehetőségeit (órai munka, évközi dolgozatok, házi feladatok) a szaktanárok az első tanítási órákon ismertetik, ill. e tájékoztatónk mellékleteként közzétesszük.

nem kötelező érettségi tantárgyakból is vizsgáznia kell a félév és a tanév végén azoknak a tanulóknak, akik

 • a félév során a tanórák 50%-án (igazoltan vagy igazolatlanul) nem vettek részt,
 • részt vettek az órán, de nem szereztek érdemjegyeket, ill. érdemjegyeik elégtelenek.

A vizsgák leírását és követelményeit a tanév első óráján a szaktanárok ismertetik.

A képzés költségei

Az oktatás – a jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint – a levelező tagozaton is teljesen ingyenes. Nem kérünk beiratkozási díjat, vizsgadíjat sem. A tankönyveket az iskola könyvtárából kölcsönözni tudjuk.

A tanulói jogviszonyból eredő kedvezményekre (diákigazolvány, iskoláztatási támogatás) – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben – a felnőttoktatás tanulói is jogosultak. A diákigazolvány azonban csak az iskola és a lakóhely közötti közlekedésre jogosít, egyéb kedvezményekre nem. Ha a tanuló iskoláztatási támogatást kap és a tanév során kimarad az iskolából, tanulói jogviszonyának megszűnéséről köteles értesíteni az Egészségbiztosítási Pénztárt. A jogtalanul felvett iskoláztatási támogatást a Pénztár visszaköveteli.

Házirend

Az iskola házirendjében megfogalmazott viselkedési előírások a levelező tagozatos tanulóinkra is vonatkoznak. Kérjük, olvassák el az iskola házirendjét! Az iskola teljes területén és a bejárati kapuktól számított 5 méteres körzetben a felnőtt tanulóknak is tilos a dohányzás. Mivel nappali tagozaton a tanítás 14:05-ig tart, kérjük a levelező tagozatos tanulóinkat, hogy 14:15 óra után jöjjenek be az iskola épületébe. Természetesen a vidékről bejáró tanulók korábban is bejöhetnek, a büfé előterében várhatják meg a tanítás kezdetét.

Beiratkozás

A levelező tagozatra jelentkezni, beiratkozni minden tanévkezdéskor, a honlapon megadott időszakban lehet.

Beiratkozás a 2024/2025. tanévre:

 • 2024. augusztus 27-29. 9:00-15:00 óráig
 • 2024. szeptember 02-03. 8:00-16:00 óráig

A beiratkozáshoz hozza magával…

 • személyigazolványát, lakcím- és TAJ-kártyáját
 • a kitöltött jelentkezési lapot (A jelentkezési lap innen tölthető le)
 • korábbi tanulmányait igazoló bizonyítványokat (általános iskolai bizonyítvány, más középiskolákban elvégzett évfolyamok bizonyítványa)

További kérdései maradtak?

Várjuk megkeresését a

Támogasson minket!

Azon kedves támogatóink, akik szeretnék adójuk egy százalékával támogatni iskolánkat, az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot ide kattintva tölthetik le.

Közelgő események

Nem találtunk eseményt!

KRÉTA

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendeszer működéséről, használatáról ide kattintva tudhat meg többet.