Érettségi

A kijavított érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének időpontjai: Letöltés

A középszintű szóbeli vizsgabizottságok időpontjai: Letöltés

Fizika középszint szóbeli érettségi kísérletei


I. Mechanika

1. Mikola-csőben lévő buborék mozgásának vizsgálata
2. Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel ellátott kiskocsik segítségével
3. Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése
4. Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével a merev testre ható forgatónyomatékok és az egyszerű emelők működési elvének tanulmányozása
5. Úszás, lebegés, elmerülés bemutatása Cartesius-búvár segítségével
6. Segner-kerék forgásának vizsgálata

II. Hőtan

7. Golyó és lyuk hőtágulása
8. A gáz térfogata és nyomása közti összefüggés tanulmányozása állandó hőmérsékleten
9. Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának tanulmányozása

III. Elektromosság

10. Sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás elvének tanulmányozása különböző anyagok segítségével
11. Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével
12. Árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében a vezető mágneses terének szerkezetésnek vizsgálata iránytű segítségével
13. Vasmagos tekercs és mágnesek segítségével az elektromágneses indukció jelenségének vizsgálata

IV. Optika

14. Üveglencse fókusztávolságának megmérése
15. A fényelektromos jelenség értelmezése

V. Atomfizika, magfizika

16. Bomlási sort bemutató grafikon elemzése
17. A természetes eredetű sugárforrásokat bemutató kördiagram elemzése
18. Különböző anyagok lángfestése

VI. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével
20. Kepler 3. törvényének igazolása