Intézményvezetői pályázat

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
pályázatot hirdetett Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör/feladatkör betöltésére.


A pályázat Közszolgállás portálon található teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el: PÁLYÁZAT

A beérkezett pályázatok az alábbiakban tölthetők le:Dokumentumok


Az iskola közzétételi listája


Közzétételi listák 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség Az intézményben igénybe vehető étkezés mindenkori díját a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ mint az iskolai étkeztetést ellátó szervezet határozza meg. Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban. Letöltés
Az intézmény nyitvatartásának rendje, jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az iskola szorgalmi időben reggel 7:00 órától 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelem alapján – az igazgató ad engedélyt.
Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
Az érettségi vizsgák évenkénti átlageredményei Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Letöltés
A hétvégi házi feladat szabályai, az iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az iskolai beszámoltatás, számonkérés szabályai
Az osztályozó vizsgák követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Letöltés
Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés Letöltés

Letölthető nyomtatványok

A beiratkozással, felvételi vizsgával kapcsolatos nyomtatványok ide kattintva érhetők el.