Iskolánkról

Az iskola rövid története

A Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely és Vas megye egyik legrangosabb középiskolája, 1948 szeptemberében kezdte meg működését a Faludi Ferenc főreáliskola jogutódjaként a Premontrei Gimnázium államosított épületében. 1995-ben a Premontrei rend visszakapta korábbi épületét, ezért iskolánk átköltözött a Dózsa György Általános Iskola épületébe. 2011-ben átvettük a megszűnő Szent-Györgyi Albert Középiskola közoktatási típusú sportiskolai osztályait.


Diákélet

A 4 évfolyamos gimnáziumnak jelenleg több mint 500 tanulója van. Olyan diákok jelentkeznek ide, akik egyetemen vagy főiskolán szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző képzési formák, a 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire készítő órák, a szaktantermek és laborok. Tanulóink munkáját 25 ezer kötettel rendelkező könyvtár segíti, szakkönyvek, szépirodalmi művek, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésükre. Az itt található számítógépeket tanulóink rendszeresen használják. A könyvtár irodalmi délutánoknak, szavalóversenyeknek is otthont ad, galériája képzőművészeti kiállítások helye.

Diákjaink erősen kötődnek az iskolához. Az újonan érkező kilencedikesek beilleszkedését a csak nekik, vagy az ő főszereplésükkel zajló programok - kirándulás, "Mazsola-bál" - segítik. "Nagylajosos"-nak lenni jó - ezt nem csak jelenlegi tanulóink állítják, hanem a rendszeresen teltházzal zajló, szülőknek és öregdiákoknak rendezett Szimpátia-bál népszerűsége is bizonyítja. Aktív diákönkormányzatunk iskolaújságot ad ki, iskolarádiót működtet.


Amire büszkék vagyunk

Iskolánkat a jó hírű gimnáziumok között tartják számon. A felsőoktatási intézményekbe felvettek száma alapján iskolánk mindig az országos rangsor első tíz gimnáziuma között szerepel. Tanulóink döntő többsége középfokú nyelvvizsgát tesz, és egyre nő a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők száma is.

Gimnáziumunk mindig jelentős szerepet töltött be a város életében. Egykori diákjai közül sokan váltak az ország elismert személyiségeivé a tudományos, gazdasági, kulturális élet különböző területein.